Inspirasjon, Mine dikt - Mar.26th-2013

{0}

Et dikt: Spinn

mini-blad
 
Et dikt med bilde til.

(Eng.) Mellom barken og veden | Between the bark and the wood

mini-bark
 
Makrobilder av en vedkubbe!
 
Macro photos of a piece of wood.

Inspirasjon, Mine dikt - Mar.19th-2013

{0}

Et dikt: Pluss gir minus

mini-negativ310
 
Her er omsider et dikt igjen!

(Eng.) Fargerik bokeh | Colorful bokeh


 
Makrobilder | Macro photos

(Eng.) DIY: Redo gloves, to make them photo friendly


 
To sew on something that you’ve got in your closet: a small effort to get the results that you’re after, and -a good feeling of taking things into your own hands!

Hverdagstips, Inspirasjon - Sep.9th-2012

{2}

Sy om på vanter, så de blir fotovennlige


 
Å sy om på noen en har fra før av: en liten innsats for å få ønsket resultat, og -en god følelse av å ha tatt saken i egne hender!

En sommerfugl: kjempebladmåler | A butterfly: green emerald


 
Bilder av en grønn kjempebladmåler / Geometra papilionaria, samt en negativ utgave av den, i lilla.
 
Photos of a green emerald butterfly / Geometra papilionaria, and a negative version of it, in purple.

(Eng.) Dekonstruert traktor | Deconstructed tractor


 
Bilder av ulike deler av en gammel traktor.
 
Photos of different parts of an old tractor.

(Eng.) En strandet flodhest | A stranded hippo


 
Jeg tror at jeg med rette kan anta at den føler seg litt blå!
 
I think that I can rightfully assume that it’s feeling kind of blue!

(Eng.) Flukten fra hønsegården | Chicken run


 
Historien om fjærkreenes strategier: – Kykkeliky! Døren står åpen, så det er på tide å samle troppene for en liten utflukt!
 
The story of the poultries’ strategies: – Cock-a-doodle doo! The door’s open, so it’s time to rally the troops for a little excursion!

(Eng.) Å male med lys | Painting with light


 
Bilder tatt med lang lukkertid og bevegelser på kameraet.
 
Photos taken with a long shutter speed and movements to the camera.

Rustne objekter | Rusty objects


 
Rust kan være riktig så vakkert! | Rust can be quite beautiful!

English, Food - May.24th-2012

{0}

(Eng.) Smoothie recipe x 2 – only healthy ingredients!

Here you get two smoothie recipes in one blog post. The first one is a base recipe, consisting of vegetables and fruits, while the other one has some superfoods added to it. So the latter is for you who want to give your body some extra TLC!

Inspirasjon, Mat - May.24th-2012

{0}

Smoothieoppskrift x 2 – bare sunne ingredienser!

Her finner du to smoothieoppskifter i én post. Den første er en grunnoppskrift, bestående av grønnsaker og frukt, mens den andre i tillegg har superfood/supermat i seg. Så den sist nevnte er for deg som vil gi kroppen litt ekstra omsorg og kjærlighet!

(Eng.) A poem: Self-pity


 
Et dikt om selvmedlidenhet, på engelsk.
 
A poem about self-pity.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...