creative

Everyday tips
Inspiration
English

(Eng.) DIY: Redo gloves, to make them photo friendly


 
To sew on something that you’ve got in your closet: a small effort to get the results that you’re after, and -a good feeling of taking things into your own hands!

Read More
Inspirasjon
Hverdagstips

Sy om på vanter, så de blir fotovennlige


 
Å sy om på noen en har fra før av: en liten innsats for å få ønsket resultat, og -en god følelse av å ha tatt saken i egne hender!

Read More
Inspirasjon
Fauna
Bildegalleri
English

En sommerfugl: kjempebladmåler | A butterfly: green emerald


 
Bilder av en grønn kjempebladmåler / Geometra papilionaria, samt en negativ utgave av den, i lilla.
 
Photos of a green emerald butterfly / Geometra papilionaria, and a negative version of it, in purple.

Read More
Inspirasjon
Inspiration
Generelle fotoposter | General photo entries
Bildegalleri
English

(Eng.) En strandet flodhest | A stranded hippo


 
Jeg tror at jeg med rette kan anta at den føler seg litt blå!
 
I think that I can rightfully assume that it’s feeling kind of blue!

Read More
Inspirasjon
Inspiration
Generelle fotoposter | General photo entries
Fauna
Bildegalleri
English

(Eng.) Flukten fra hønsegården | Chicken run


 
Historien om fjærkreenes strategier: – Kykkeliky! Døren står åpen, så det er på tide å samle troppene for en liten utflukt!
 
The story of the poultries’ strategies: – Cock-a-doodle doo! The door’s open, so it’s time to rally the troops for a little excursion!

Read More
English
Food

(Eng.) Smoothie recipe x 2 – only healthy ingredients!

Here you get two smoothie recipes in one blog post. The first one is a base recipe, consisting of vegetables and fruits, while the other one has some superfoods added to it. So the latter is for you who want to give your body some extra TLC!

Read More
Inspirasjon
Mat

Smoothieoppskrift x 2 – bare sunne ingredienser!

Her finner du to smoothieoppskifter i én post. Den første er en grunnoppskrift, bestående av grønnsaker og frukt, mens den andre i tillegg har superfood/supermat i seg. Så den sist nevnte er for deg som vil gi kroppen litt ekstra omsorg og kjærlighet!

Read More
Inspirasjon
Mine dikt
My poems
English

(Eng.) A poem: Self-pity


 
Et dikt om selvmedlidenhet, på engelsk.
 
A poem about self-pity.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Read More