Month: May 2011

Inspirasjon
Ord

Selvrealisering

Det er strevsomt å tråkke opp sin egen sti og det krever mye mot å gå alene. Samtidig finnes det ferdiglagde veier, med fortau og lyktestolper, som lyser opp når den blå time er forbi og -har smittet over på sinnstilstanden ens. Det er kanskje enklere å forsere den sist nevnte vei, men leder den deg dit du ønsker å komme?

Read More
Inspirasjon
Mine dikt
My poems
English

(Eng.) Perspective


 
Et dikt om perspektiv på livet. | Trykk på linken for å lese det.
 
A poem about perspective on life. | Press the link to read it.

Read More
Inspirasjon
Ord

Sjiraffbanan

I disse miljøvennlige tider, jf. posten Å resirkulere eller ikke resirkulere? – Det er et teit spørsmål!, fortalte jeg mamma at jeg har en “sjiraffbanan” som skal resirkuleres, i tilfelle hun ville ha den. (Ja, man kan skrive “sjiraff”, jf. unntaksreglene fra “ikke ‘i’ etter ‘j'”-regelen til Språkrådet.)

Read More
Words
English

(Eng. ) To grow apart

If you have a friend that always laughs at your jokes, happily listens to you, when you’ve got lots on your mind, sends you cute emails, out of the blue, always sees- and brings out the best in you and generally cheers for you, then don’t let them out of your life! Make the time that you both need, to keep a mutually giving friendship.

Read More
Inspirasjon
Ord

Å vokse fra hverandre

Hvis du har en venn som alltid ler av spøkene dine, lytter når du har mye på hjertet, sender deg søte e-poster, alltid ser- og får frem det beste i deg og generelt sett heier på deg, så ikke slipp vedkommende ut av livet ditt! Finn tiden som trengs for å bevare et sunt vennskap, som er givende for begge parter.

Read More
Inspirasjon
Fauna
Bildegalleri

Faunabilder | Fauna photos


 
Bilder av insekter og fugler. Trykk på linken for å åpne bildegalleriet.
 
Photos of bugs and birds. Press the link to open the photo gallery.

Read More
Inspirasjon
Mine dikt
My poems
English

(Eng.) See me, hear me


 
Et dikt om å være såret. | Trykk på linken for å lese det.

 

A poem about hurting. | Press the link to read it.

Read More
Everyday tips
English

To recycle or not to recycle? – That’s a silly question!


 
We get lots of unnecessary paper in the mail, both ads and large envelopes. Instead of tossing these right out, they can come in handy. I use them to write shopping lists, to-do lists, poetry and general rambling.

Read More
Inspirasjon
Hverdagstips

Å resirkulere eller ikke resirkulere? – Det er et teit spørsmål!


 
Man får mye unødvendig papir i posten, både reklame og store konvolutter. I stedet for å kaste disse rett i resirkuleringsdunken, kan disse nyttiggjøres. Jeg bruker disse til å skrive handlelister, huskelister, dikt og generelt skribleri på.

Read More
Everyday tips
Words
English

(Eng.) Backup, don’t back down

We’ve all got our photo albums, creative projects, love letters, business documents and what not, on a hard drive. When so much important stuff is saved in one place, it’s like pulling an ‘all in’, in a poker game, and having just a one pair-hand. Therefore, it’s crucial to do backups, not to lose all of your files.

Read More
Inspirasjon
Hverdagstips
Ord

Ta backup, og du vil være oppesen

Vi har alle våre fotoalbum, kreative prosjekter, dokumenter, kjærlighetsbrev og ‘what not’, på en harddisk. Når så mye viktig materiale er samlet på ett sted, er det som å ta en “all in”, i et pokerspill og så bare ha ett par på hånden. Derfor er det helt nødvendig å ta backup, for ikke å miste alle filene våre.

Read More
Inspirasjon
Mine dikt
My poems
English

(Eng.) Springtime


 
Et dikt om våren og utilstrekkeligheter. | Trykk på linken for å lese det.
 
A poem about spring and inadequacies. | Press the link to read it.

Read More
Inspirasjon
Negativer | Negatives
Bildegalleri

Negativer | Negatives


 
Fargebilder som er gjort om til negativer, på grunn av den spennende effekten det gir. Trykk på linken for å åpne bildegalleriet.
 
Color pictures that are turned into negatives, because of the exciting effect it gives. Press the link to open the photo gallery.

Read More
Inspirasjon
Ord

En god livsstil er smittsom

‘En god livsstil’ kan bety så mangt. Hvis noen smiler til deg, begynner du kanskje å smile selv, og når du ser på sport på TV, føler du kanskje en lyst til å gå ut og løpe, sykle eller spille fotball. Når noe går galt, er det lett å skylle på andre mennesker, men når noe går bra, utbetaler man all lønnen for strevet, til seg selv.

Read More
Words
English

(Eng.) Living well is contagious

‘Living well’ can entail so much. If someone smiles at you, it might reflect on your lips. When you watch sports on TV, you might feel the urge to go outside and run, ride a bike or play football. When something bad happens, it’s easy blaming others, but when something goes well, we don’t like to share the credit with others.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Read More