Et dikt: Fotfeste

 
 
Et sindig vesen, med tanker på eik.
Kan dem ei løfte, men er ikke veik.

 
Letter på lokket, lar hjertesang fly.
Flytter ei armen, men gir seg selv hy.

 
Gremmes av tanken, forandring må skje.
Tidsrommet er smalt, tenk hvordan alt ble.

 
Det dunker så høyt, med lyden skrudd av.
Seiler i motvind, på alle syv hav.

 

 
 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of new comments via email. You can also subscribe without having to leave a comment.

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.