Desperate housewives

Words
English

(Eng. ) To grow apart

If you have a friend that always laughs at your jokes, happily listens to you, when you’ve got lots on your mind, sends you cute emails, out of the blue, always sees- and brings out the best in you and generally cheers for you, then don’t let them out of your life! Make the time that you both need, to keep a mutually giving friendship.

Read More
Inspirasjon
Ord

Å vokse fra hverandre

Hvis du har en venn som alltid ler av spøkene dine, lytter når du har mye på hjertet, sender deg søte e-poster, alltid ser- og får frem det beste i deg og generelt sett heier på deg, så ikke slipp vedkommende ut av livet ditt! Finn tiden som trengs for å bevare et sunt vennskap, som er givende for begge parter.

Read More
Inspirasjon
Ord

Er ‘integritet’ bare et hardrock band?

Folk er ofte lojale mot sin bank, sitt forsikringsbyrå etc., og tror med det at de gjør “det rette”. Det rette for hvem? Mens vi gjør det rette for andre folk, glemmer vi ofte hva som er riktig for oss selv. Når vi er redde for å tråkke på noens tær, risikerer vi å stå på stedet hvil.

Read More
Words
English

(Eng.) Is ‘integrity’ just a hardcore band?

People are often staying loyal to their bank, insurance company etc., thinking that it’s the right thing to do. The right thing for whom? While doing what’s right for others, we tend to forget what’s right for ourselves. When we’re afraid of stepping on someone’s toes, we might end up standing still.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Read More