Dr. Oz

Inspirasjon
Ord

En god livsstil er smittsom

‘En god livsstil’ kan bety så mangt. Hvis noen smiler til deg, begynner du kanskje å smile selv, og når du ser på sport på TV, føler du kanskje en lyst til å gå ut og løpe, sykle eller spille fotball. Når noe går galt, er det lett å skylle på andre mennesker, men når noe går bra, utbetaler man all lønnen for strevet, til seg selv.

Read More
Words
English

(Eng.) Living well is contagious

‘Living well’ can entail so much. If someone smiles at you, it might reflect on your lips. When you watch sports on TV, you might feel the urge to go outside and run, ride a bike or play football. When something bad happens, it’s easy blaming others, but when something goes well, we don’t like to share the credit with others.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Read More