pax in terra

Words
English

(Eng.) I wish for “pax in terra” – regarding the terror in Oslo, July 22nd 2011

Words are meaningless in a day like this. The huge tragedy in Oslo yesterday, has left our country in mourning. It is, however, not just us Norwegians who are affected- or shocked by the terror action that occurred. This concerns the entire planet! When something as extreme can happen in little and safe Norway, other countries must be scared that this will happen on their land, as well.

Read More
Inspirasjon
Ord

Jeg ønsker “pax in terra” – angående terroren i Oslo, 22. juli 2011

Ord blir fattige, på en dag som denne. Den store tragedien som skjedde i Oslo i går, har ført til en landesorg. Det er imidlertid ikke bare nordmenn som er påvirket- eller sjokkert av terrorhandlingene som skjedde. Dette påvirker hele verden. Når noe så vanvittig som dette, kan skje i lille og trygge Norge, så må nok andre land også tenke- og være redde for at dette kan skje hos dem.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Read More