selvrealisering

Inspirasjon
Ord

Selvrealisering

Det er strevsomt å tråkke opp sin egen sti og det krever mye mot å gå alene. Samtidig finnes det ferdiglagde veier, med fortau og lyktestolper, som lyser opp når den blå time er forbi og -har smittet over på sinnstilstanden ens. Det er kanskje enklere å forsere den sist nevnte vei, men leder den deg dit du ønsker å komme?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Read More