terror

Inspirasjon

(Eng.) Oslove <3 22/7


 
Fred, kjærlighet og trygghet til alle!
 
Peace, love and safety to all!

Read More
Inspiration
English

(Eng.) A torch parade, in memory of the Oslo- and Utøya terror victims

Early Sunday night, there was a torch parade i Moss, Norway, to mark that we stand united in this tragedy. Thousands of people attended this peaceful parade, despite that the weather Gods poured their tears all over us. I went, as well, even though my health was poor, in order to show my sympathy- and respect for the victims of the terror. Standing up and down, doesn’t work well with me, so I near fainted. Sitting some-, and walking last in the parade, in order to keep my own pace, helped.

Read More
Inspirasjon

Fakkeltog i Moss, til minne om ofrene for terroren i Oslo og på Utøya

Tidlig søndag kveld, var det fakkeltog i Moss, for å markere at vi står samlet i denne tragedien. Det var tusenvis av folk som møtte opp- og som ville være med på denne fredelige markeringen, til tross for at værgudene tømte sine tårer over oss. Jeg trosset dårlig form for å vise min sympati med- og respekt for ofrene av terrorhandlingene. Å stå rett opp og ned, er ikke heldig for meg, så jeg var nesten svimeferdig. Det hjalp å sitte litt, og jeg gikk helt til slutt i toget, for å kunne gå i mitt eget tempo.

Read More
Words
English

(Eng.) I wish for “pax in terra” – regarding the terror in Oslo, July 22nd 2011

Words are meaningless in a day like this. The huge tragedy in Oslo yesterday, has left our country in mourning. It is, however, not just us Norwegians who are affected- or shocked by the terror action that occurred. This concerns the entire planet! When something as extreme can happen in little and safe Norway, other countries must be scared that this will happen on their land, as well.

Read More
Inspirasjon
Ord

Jeg ønsker “pax in terra” – angående terroren i Oslo, 22. juli 2011

Ord blir fattige, på en dag som denne. Den store tragedien som skjedde i Oslo i går, har ført til en landesorg. Det er imidlertid ikke bare nordmenn som er påvirket- eller sjokkert av terrorhandlingene som skjedde. Dette påvirker hele verden. Når noe så vanvittig som dette, kan skje i lille og trygge Norge, så må nok andre land også tenke- og være redde for at dette kan skje hos dem.

Read More
Inspiration
English

(Eng.) “There is no road towards peace; peace is the road.” Mahatma Gandhi

The sick, sick terror actions in Oslo today, the bombing of the governmental block and the shooting at the island Utøya, have really shocked me! I often see bombing and shooting on TV, but this kind of terror actions have never taken place in Norway before. Vi might be a naive and gullible people, but what has the world turned into, if one is to expect to be victims of terror?

Read More
Inspirasjon

“Det er ingen vei til fred. Fred er veien.” -Mahatma Gandhi

De syke, syke hendelsene som fant sted i Oslo i dag, bombingen av regjeringskvartalet og skytingen på Utøya, har virkelig sjokkert meg! Man ser om bombing og skyting på TV, støtt og stadig, men det har aldri skjedd i denne skalaen, her i Norge. Vi er kanskje et naivt og godtroende folk, men hvordan har verden blitt, om man skal regne med å bli utsatt for terror?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Read More