tips

Everyday tips
English

To recycle or not to recycle? – That’s a silly question!


 
We get lots of unnecessary paper in the mail, both ads and large envelopes. Instead of tossing these right out, they can come in handy. I use them to write shopping lists, to-do lists, poetry and general rambling.

Read More
Inspirasjon
Hverdagstips

Å resirkulere eller ikke resirkulere? – Det er et teit spørsmål!


 
Man får mye unødvendig papir i posten, både reklame og store konvolutter. I stedet for å kaste disse rett i resirkuleringsdunken, kan disse nyttiggjøres. Jeg bruker disse til å skrive handlelister, huskelister, dikt og generelt skribleri på.

Read More
Everyday tips
Words
English

(Eng.) Backup, don’t back down

We’ve all got our photo albums, creative projects, love letters, business documents and what not, on a hard drive. When so much important stuff is saved in one place, it’s like pulling an ‘all in’, in a poker game, and having just a one pair-hand. Therefore, it’s crucial to do backups, not to lose all of your files.

Read More
Inspirasjon
Hverdagstips
Ord

Ta backup, og du vil være oppesen

Vi har alle våre fotoalbum, kreative prosjekter, dokumenter, kjærlighetsbrev og ‘what not’, på en harddisk. Når så mye viktig materiale er samlet på ett sted, er det som å ta en “all in”, i et pokerspill og så bare ha ett par på hånden. Derfor er det helt nødvendig å ta backup, for ikke å miste alle filene våre.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Read More